11 tisíc stromků — taková je bilance orientačních běžců v roce 2022

11 tisíc stromků — taková je bilance orientačních běžců v roce 2022

Ne nadarmo se orientačnímu běhu přezdívá zelený sport. Nepotřebuje stavět haly nebo vytápěné stadiony, vystačí si s tím, co mu dává příroda — malebným lesním prostředím. A právě závislost na přírodních lokalitách motivuje orientační běžce ke starostlivosti o naší přírodu a krajinu, ve které chtějí i v budoucnu sportovat. V roce 2022 vysadili přes 11 tisíc stromků.

Podobně jako v minulých letech i letos se napříč Českem rozhodly kluby orientačních běžců pomoci lesům a ve spolupráci s vlastníky či správci pozemků uspořádali různé lesní brigády. Zúčastnilo se přes 400 zájemců, kteří se zapojili do nejrůznějších činností — čištění pasek po polomech nebo kůrovcové těžbě, úklidu odpadu, bourání starých oplocenek a samozřejmě také sázení nových stromků, především na nových pasekách. Vysazeno jich bylo přes 11 tisíc kusů — nejvíce bylo dubů, buků a jedlí. „Během roku většinou děláváme lesních brigád několik, sázíme stromky, stavíme nové a likvidujeme staré oplocenky,“ přibližuje Kamil Pipek z orientačního klubu z Pardubic a doplňuje, že díky spolupráci s vlastníky vlastníků a správců mají bezproblémový přístup do lesa na závody i tréninky.

Čeští orienťáci českou přírodu a krajinu podporují dlouhodobě — např. iniciativa Čistoles se již čtvrtým rokem zaměřuje nejen na úklid odpadu, který do lesa nepatří. Do pomoci lesům se zapojují děti, orientační běžci v důchodovém věku a také reprezentanti. Medailistka ze Světových her Tereza Janošíková při cestování mnohdy raději nahradí leteckou dopravu pozemní variantou a udržitelnost je jí velmi blízká: „Snažím se žít v ekologickém duchu, jak jen to v rámci mého stávajícího životního stylu jde. Při zakopnutí o odpadek v přírodě ho automaticky sbírám.“ V srpnu 2023 opět zavítá do Česká Světový pohár v orientačním běhu a pořadatelé mají v plánu přírodě dále pomáhat, tentokrát ovšem v oblasti udržitelnosti a šetrnosti orientačních závodů. Máme se na co těšit! 

Připojujeme reakci Terezy Janošíkové, nejlepší české závodnice :

Co pro tebe znamená udržitelnost v souvislosti s prostředím, kde se orienťák běhá?
Orientační běh je velmi úzce spjatý nejen s přírodou, ale i lidsky vytvořeným prostředím a osobně si myslím, že myšlenky udržitelnosti by měly být nedílnou součástí každého (po)kroku. V dnešní době se toho mnoho žene dopředu, neustále posouvá a vyvíjí, stejně tak i náš orienťák. Nicméně ten “obyčejně” krásný pocit, který se dostavuje při proběhnutí se po rozmanitém lese nebo ještě lépe nedotčeném kousku krajiny snad budeme moci prožívat ještě dlouhou budoucnost. Važme si našeho okolí a chovejme se k němu, jak nejlépe dovedeme, šťastné pocity se dostaví. 

Zapojuješ se nějak sama do péče o naši přírodu a krajinu?
Snažím se žít v ekologickém duchu, jak jen to v rámci mého stávajícího životního stylu jde. Bohužel už jen samotné provozování sportu na profesionální úrovni s sebou nese stále mnoho (do/od)padu, ale ostatně se to dotýká jakékoliv oblasti života, to by pak člověk nemohl dělat vůbec nic… Každopádně když je možnost mnohdy raději na úkor komfortu například upřednostním pozemní dopravu před tou leteckou, nakupuji a stravuji se v bezobalu do vlastních znovupoužitelných nádob, soucítím s minimalizmem a když už něco potřebuji z velké části se mi to povede sehnat second hand (i spoustu sportovního oblečení či náčiní). Při “zakopnutí” o odpadek v přírodě ho automaticky sbírám a v rámci IOF jsem podpůrnou součástí jedné ze čtyř hlavních strategických iniciativ, která se zaměřuje na aktivní zlepšování výkonu a udržitelnost IOF a členských federací.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: