CHKO Brdy: Ve středních Čechách se otevírají nové běžecké možnosti

CHKO Brdy: Ve středních Čechách se otevírají nové běžecké možnosti

Nudí vás stále stejné běžecké trasy? Máte chuť vyzkoušet něco nového a neznámého? Objevte s námi pohoří Brdy. Téměř sto let uzavřený prostor, krajina bez lidí, skryté hory ve středu Čech.

V roce 1926 byl schválen projekt brdské střelnice, o rok později se v prostoru začaly ozývat první dělostřelecké výbuchy. Lokalita pak byla uzavřena pro potřeby armády, která vždy potřebovala prostor, kde by mohla cvičit a pilovat svoje akce v nestereotypním terénu a různých klimatických podmínkách.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Přírodní bohatství Brd

Počátkem roku 2016 se tento vojenský prostor otevřel veřejnosti a současně se zpřístupněním lokality zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy, která bude za prvé zajišťovat ochranu přírody a krajiny části území Brdské vrchoviny a za druhé zabezpečí koncepci nezastavitelnosti Brd.

Doposud zde má převahu nespoutaná příroda, za posledních skoro sto let sem kromě vojáků vstoupila jen hrstka lidí. Přírodní území se může pyšnit hustou sítí čistých vodních toků a rozsáhlým souvislým komplexem lesnaté krajiny. Vojenské aktivity zde navíc vyprodukovaly velmi zajímavé biotopy.

Výzkumy v ochraně přírody prokázaly velmi zajímavý fakt, a sice že „vojenský management“ má z hlediska ochrany přírody a její diverzity prakticky nezastupitelný význam. Pravidelně, ale mozaikovitě, prováděné disturbance biotopů – destrukce půdního pokryvu těžkou technikou, výbuchy munice, ničení porostů travin, odstraňování náletových keřů a dřevin – tato narušení jsou životně důležitá pro existenci celé řady druhů a společenstev rostlin i živočichů.

Mystické kouzlo utajených hor

Tajemné místo, opředené legendami – brdské hvozdy střeží dobrý duch Fabián, kterého dle pověsti zaklela zlá čarodějka, na okrajích se zvedají tři bájné vrchy pokryté pravěkými pevnostmi a možná i svatyněmi – Plešivec s mnoha nálezy bronzových pokladů, Žďár nad ložisky železných rud a zlatonosný Třemšín.

O Brdech se často hovoří o horách uprostřed Čech. Jedná se o pohoří podobné Šumavě. Typické táhlé kopce, ploché hřbety, na nichž často vystupují skalní hřebeny až do bizarních rozeklaných tvarů. Nejlepším příkladem je nejvyšší hora Tok (865 m), která moc jako hora nevypadá, jedná se o rozsáhlou náhorní plošinu, kde můžete celé hodiny hledat vrchol, který je tak jako všechno v Brdech opředený tajemstvím.

Specifickou atmosféru krajině dodávají nekonečná rašeliniště.  Na východním břehu horního Padrťského rybníka se rozkládá pánevní rašeliniště pokryté smrkovou tajgou, další nalezneme ve vrcholové oblasti východně od Toku.

Nejzajímavější místa Brd

Vrchol Praha (862,3 m) GPS: 49.6594692N, 13.8186975E – výhledy, kamenná moře

Skládaná skála (626 m) GPS: 49.6991553N, 13.7840097E – zajímavý skalní útvar

Brauchitschova skála nad loveckým zámečkem Tři trubky – vyhlídka, skalní rozvalina

Jindřichova skála (588 m) GPS: 49.7677947N, 13.8812256E – skalní věže, výhledy

Koníček (667 m) GPS: 49.7690975N, 13.9424872E – skalnatý vrchol, připomínající koňskou hlavu

Valdek GPS: 49.7751842N, 13.8935344E – zřícenina, suťová pole

Klobouček (703 m) GPS: 49.7044958N, 13.9154928E – pseudokrasové podzemí

Další místa, které rozhodně stojí za návštěvu: EVL Felbabka, Hrachoviště, Octárna, Ohrazenický potok, Potoční luhy v nivě Skořického potoka Klabava, Ledný potok, Padrťsko, Tok, Brda, Teslínské louky a Trokavecké louky, Les Klobouček.

V brdské krajině je obtisknuto vše, co se zde v minulosti událo. Fragmenty vysídlených vesnic, destruktivní vojenská minulost a příroda, která byla pod neustálým tlakem těžké techniky. Doposud zde nenalezneme turistické značení, to bude rovněž zahájeno v nadcházejícím roce a s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. 12. 2017.

Zpřístupnění BrdZpřístupnění Brd


Pokud vás láká neznačená krajina, která ještě navíc bez mobilního pokrytí, máte jedinečnou příležitost vyzkoušet, jak jste na tom s orientačním smyslem a svou závislostí na telefonu:-)

NÁŠ TIP! Vyzkoušejte si třeba trasu Pavly Zahálkové, která vás zavede na Padrťsko.
Petra KrálovcováPetra Královcová – redaktorkaPetra vystudovala Vodní hospodářství na ČVÚT v Praze. Po letech předstírání jak na tom je s prostorovou představivostí se rozhodla konečně věnovat tomu, co ji opravdu baví – sport, cestování, příroda a psaní. Momentálně zcela propadla běhu, který jí zachránil zdravý rozum na mateřské dovolené. Nejraději má delší běhy v přírodě s kopečkem a nějakou tou srnou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: