Jak se přihlásit na závod v orientačním běhu a v čem je to specifické?

Jak se přihlásit na závod v orientačním běhu a v čem je to specifické?

Pokud jste se rozhodli, že si zkusíte orientační běh, je třeba dobře vědět, kde se na takový závod přihlásit, co je k tomu potřeba a jak závod běžet. Běžet podle mapy je totiž úplně něco jiného než klasický běžecký závod.

Kdy a kde je možné startovat na závodech v orientačním běhu?

V podstatě každý víkend od března do konce října. Český svaz orientačních sportů má termínovku i veškeré dokumenty k závodům v informačním systému ORIS, který slouží závodníkům i pořadatelům. Na první pohled působí trochu stroze, ale zejména při použití odkazu mapa a zadáním filtru podle aktuálního měsíce se dostanete k přehledné nabídce závodů v celé republice. Dobrým zdrojem informací jsou také stránky a termínovky Komise rozvoje OB, kde jsou pouze závody pro příchozí veřejnost.

Výhody přihlášky předem

Závod v orientačním běhu má prezentaci, start a cíl jako jakýkoliv jiný běžecký závod. Typický je intervalový start, proto je dobré přihlašovat se a platit startovné předem, vyhnete se tak frontě na dohlášky. Také se na webu závodu dozvíte předem svůj startovní čas a na akci nemusíte vyrážet se zbytečným předstihem. Na prezentaci si pak vyzvednete obálku s pokyny, které však již den-dva před závodem visí na webu závodu. Pokyny obsahují důležité předzávodní informace, určitě je dobré si je přečíst.

Popisy kontrol, systém jejich označení

V centru závodu jsou k vyzvednutí piktogramové popisy kontrol pro každou kategorii. Ty popisují přesně umístění kontroly a uvádějí kódové číslo kontroly, podle kterého v lese ověřujete, zda je nalezená kontrola opravdu součástí vaší tratě.

Rozhodčí při orientačním běhu neměří pouze čas, musí zkontrolovat i závodníkův záznam nalezených kontrol – kontroly závodník zaznamenává elektronicky do malého čipu na prstu zasunutím do krabičky umístěné na stojanu kontroly a poté jej načte v centru závodu do pořadatelského počítače. Pokud nemáte vlastní čip, uveďte to v přihlášce, budete jej pak mít v prezentační obálce.

Někdy se kontroly značí  mechanicky jehličkovými kleštěmi do papírového závodního průkazu.  Ten je dobré izolepou také upravit proti vlhku a roztržení.

Na startu

Chvíli před vaším startem je dobré start okouknout, rozcvičit se a v klidu vstoupit do startovních koridorů. Ty bývají 2-3 a prostupujete vždy z jednoho do druhého na signál startovních hodin nebo startéra. Pokud s běží s čipy, ty se zde musí vymazat a zkontrolovat, aby byly čisté pro dnešní závod.

Ujistěte se (klidně dotazem u pořadatele), kde je mapový start – může být hned u startovního transparentu, často je ale dál, za nějakou optickou bariérou a je označen, stejně jako kontroly, oranžovobílým textilním lampionem.

V posledním koridoru nebo kousek za ním si vezmete mapu z boxu či sáčku s označením Vaší kategorie. Očima na ní hledejte červený trojúhelník, který označuje mapový start, začátek závodní trati.

Na trať!

Na mapovém startu si mapu srovnejte v souladu s okolím, tzn. zorientujte a začněte řešit kudy na kontroly. Ty jsou označené kolečkem a spojeny rovnými čarami které určují pouze jejich pořadí, nikoliv povinný postup. Ten si určujete sami podle svých zkušeností: začátečníci obíhají po cestě, zkušení běžci postupy běhají příměji a umí je přizpůsobit terénnímu profilu.

Úkolem každého začátečníka při prvním závodu je dostat se v pořádku do cíle a neztratit úsměv.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: