ČESKÝ TRAILOVÝ POHÁR – propozice poháru

ČESKÝ TRAILOVÝ POHÁR – propozice poháru

ČESKÝ TRAILOVÝ POHÁR je celosezónní soutěž, které se může samozřejmě zúčastnit každý běžec jakékoli výkonnosti, věku, pohlaví či národnosti. Do ČESKÉHO TRAILOVÉHO POHÁRU se započítávají výsledky z vybraných závodů v terénu z celé republiky. Vybrané závody jsou rozděleny do tří kategorií podle délky a jsou minimálně z 80% vedeny terénem. ČESKÝ TRAILOVÝ POHÁR se tak dělí na závody do 15 km nezávisle na převýšení, dále pak na závody od 15 km do 35 km a závody nejdelší – nad 35 km.

Přihlášení a kategorie

Důležitou informací je, že se do tohoto poháru zájemci nemusí hlásit. Z vybraných závodů se výsledky zapíší rovnou do tabulky Českého trialového poháru, a běžec tak bude automaticky do tohoto poháru zařazen. Závěrečné výsledky se budou vyhlašovat dle kategorií SHORT (tratě do 15 km), MEDIU (tratě od 15 do 35 km) a na LONG (tratě nad 35 km) a to ve věkových kategoriích do 30 let, 31-40, 41-50, 51-60 a 61 a více, muži a ženy zvlášť.

Pravidla

1) Oficiální název je Český trailový pohár (dále jen ČTP).

2) ČTP je seriálem vytvořeným z terénních závodů po celé České republice. Závody jsou různých délek, podle kterých jsou zařazeny do 3 skupin.

3) Součástí poháru jsou pouze trailové závody, tady takové, které mají trasu postavenou v terénu alespoň z 80%. Výběr závodů a jejich představení zajišťuje SvetBehu.cz

4) ČTP se vyhlašuje ve třech délkách tratí, které odpovídají těmto rozmezím (na převýšení se nehledí):

 1. Krátké traily / krosy – trailové závody do 15 km včetně
 2. Delší trailové závody – v rozmezí od 15 km do 35 km včetně
 3. Nejdelší traily – 35 km a více bez udání hranice

5) Poháru se může zúčastnit každý běžec bez ohledu na věk, pohlaví a národnost.

6) Do ČTP se není nutné přihlašovat. Přihlášení proběhne automaticky po zaběhnutí jakéhokoliv ze závodů zařazeného do ČPT.

7) Závěrečné výsledky se budou vyhlašovat v těchto kategoriích:

 1. Dle délky tratě (krátké traily/ krosy, delší trailové závody a nejdelší traily)
 2. Dle pohlaví (absolutní v kategorii muži a ženy)
 3. Dle věku (do 30 let, 31 – 40 let, 41-50 let, 51-60 let, 61 a více)

8) Do bodování se započítává součet všech výsledků, které v dané kategorii běžec zaběhl.

9) Závodník může být bodován ve více než jedné kategorii.

10) Český trailový pohár začíná 1. března 2017

11) Závěrečné vyhlášení výsledků ČTP proběhne oficiálně na festivalu Obzory (listopad 2017) – přesný čas a datum bude stanoven na webu www.SvetBehu.cz.

12) Systém bodování závodníků

 1. Vítěz kategorie obdrží 100 bodů a následně všichni závodníci příslušný poměr bodů podle jejich výsledku.
 2. Příklad výpočtu: Pokud tedy běžec vyhraje ve své kategorii v čase 60 minut, získá 100 bodů a závodník, který doběhne v čase 120 minut, získá 50 bodů.
 3. Výsledky se počítají na dvě desetinná místa.

13) Výsledky budou veřejné a průběžně aktualizovány na webu SvetBehu.cz.

Pravidla a výhody pro zařazené závody

1) Každý závod zařazený do ČTP má povinnost užívat logo ČTP na svých webových stránkách a informovat účastníky, že závod je zařazen do ČTP

2) Každý závod poskytne pořadateli ČTP výsledky ihned po skončení závodu v co možná nejkratší době ve formátu xls nebo xlsx. Výsledky by měly obsahovat tato data: pořadí, jméno a příjmení, ročník, finální čas, klub

3) Každý závod zařazený do ČTP bude zvýhodněn nadstandardní propagací ze strany SvetBehu.cz:

 1. Zařazení do termínovky i doporučených závodů na titulní straně webu www.SvetBehu.cz.
 2. Zařazení do seznamu závodů pohárů ČTP.
 3. Pravidelné zveřejňování upoutávek na ČTP na Faceboookových stránkách SvetBehu.cz a v měsíčních newsletterech SvetBehu.cz.
 4. Možnosti navázání rozšířené spolupráce s webem SvetBehu.cz
 5. Pořadatelé závodu získají dvě dvoudenní vstupenky v hodnotě 1200 Kč na festival OBZORY, kde bude probíhat vyhlášení výsledků.

Závěrečné vyhlášení

Závěrečné vyhlášení výsledků proběhne na festivalu Obzory v listopadu 2017.

Ceny pro vítěze kategorií připravujeme.

Pořadatel:
www.SvetBehu.cz

Kontakt:
[email protected]
+420 773 886 323

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: