Dysbalance těla a běžecká zranění

Dysbalance těla a běžecká zranění

Každý z nás jsme nějaký, nikdo není rovný přesně podle šablony a pravítka. Někdo má jedno rameno výše, jiný se hrbí v zádech, uklání se ke straně nebo rozdílně zatěžuje jednu nohu.

Proč to tak vlastně je a má smysl to řešit? Můžou mít takové drobnosti nějaký vliv např. na techniku běhu nebo vznik běžeckého zranění?

Co je to asymetrie?

Asymetrie, dysbalance v našem pojetí, jsou pojmy označující nerovnováhu těla, jeho pohybového aparátu. Může jít např. o rozdílnou délku končetin, jinou velikost svalů pravé a levé poloviny. Tělo se tyto rozdíly snaží různými způsoby vyrovnávat/kompenzovat, což může později vést k vadnému držení, skolióze, svalovým dysbalancím aj.

S těmito odchylkami můžeme být schopni fungovat po celý život v celku bez obtíží, nebo se taky může stát, že se vinou těchto „drobností“ začneme potýkat s malými bolístkami (blokádami páteře, bolestmi hlavy, kloubů a svalů), které se budou např. opakovaně vracet nebo v konečné fázi mohou vygradovat až v potíže typu artróza, výhřez meziobratlové ploténky aj.

Jak asymetrie vzniká?

Důvodů, proč jsme asymetričtí, může být opravdu mnoho. Pojďme si nastínit ty hlavní:

 • Vývojová asymetrie

Tento typ asymetrie může vznikat už během nitroděložního vývoje, kdy má miminko např. nepřirozenou polohu v děloze matky. Dítě již přichází na svět se svalovou dysbalancí, tu může během svého vývoje vyrovnat, ale vlivem nějaké preference, např. používáním jedné strany těla, naopak také prohloubit.

Příklad: Miminko nebude mít správně vyvinutý levý kyčelní kloub, k přetáčení na bok bude používat jen zdravou pravou stranu. Bude tak celkově používat více pravou než levou stranu těla, pravá strana bude více růst, bude se lépe vyvíjet a bude lépe zapojena v pohybu.

V konečném důsledku může levá noha špatně fungovat v opoře při došlapu, koleno se bude vtáčet dovnitř a může z dlouhodobého hlediska dojít třeba k poškození menisků nebo artróze kyčle na levé dolní končetině.

 • Dědičnost

Dědičnost je jedním z faktorů, které mohou asymetrii způsobovat. Obvykle jde o věci neměnné, které jsou nám dány. Ale vždy existují faktory, jež mohou danou skutečnost alespoň mírně ovlivňovat. Vymlouvání se na dědičnost značí obvykle naši lenost.

Příklad: Mám vybočený palec (halux), maminka s babičkou to měly také, nemá smysl to řešit. Ano, může zde být predispozice k haluxům, ale např. tejpováním, cvičením, správným zapojením chodidla a kyčle můžeme do jisté míry ovlivnit, jak bude halux velký a zda budeme muset na operaci, nebo ne.

 • Stará zranění

Ačkoli se nám to může zdát nepochopitelné, i úraz v oblasti ramene, který se nám stal před 20 lety, se může projevit běžeckým zraněním kolene.

Příklad: Po komplikované zlomenině klíční kosti se sníží pohyblivost dané horní končetiny. Tento handicap si všelijak kompenzujeme, ani o tom nevíme. Může to pak vést k tomu, že se začneme hrbit, špatně zatěžovat stejnostrannou nohu, budeme na ni dusat a po čase si vyběháme syndrom iliotibiálního traktu (ITB).

 • Interní onemocnění

Pokud se budete dlouhodobě s něčím léčit, je dosti pravděpodobné, že se to projeví i na vašem pohybovém aparátu. Orgány jsou úzce spjaty se svaly a vazivem. Touto problematikou se zabývá viscerální terapie.

Příklad: Časté záněty ledvin mohou způsobovat blokády v bederní páteři, zánět může být jednostranný, blokáda bude na stejné straně a vy si budete udržovat antalgické držení (např. úklon na jednu stranu). Vaše potíže s ledvinami mohou být odstraněny, ale blokády a vynucené držení těla může nadále přetrvávat.

 • Operace a jizvy

Jizvy mohou být častým zdrojem obtíží, aniž si to sami uvědomujeme. To, jak se jizva při hojení stáhne, může působit na okolní měkké tkáně (taky se stáhnou), což pak může způsobit blokády kloubů, zasahovat do držení těla, ovlivňovat dech.

Příklad: Jizva v oblasti hrudníku (např. po operaci srdce) povede k vnitřní rotaci ramen, hrbení se v hrudní páteři.

 • Jednostranný sport

V zásadě téměř každý pohyb je pro nás přínosem, hlavně, že se nějak hýbeme. Ale pokud je náš pohyb jednostranně zaměřen a je intenzivní, může se stát zdrojem obtíží, obzvláště u dětí a mladistvých, kteří rostou.

Příklad: Obraz bývalého hokejisty nebo florbalisty, který se hrbí v hrudní páteři a jedno rameno má vytažené nahoru, toto držení se mu zafixovalo během doby růstu, kdy nedostatečně kompenzoval jinými sporty.

 • Pracovní pozice

V práci obvykle strávíme 1/3 dne, je tedy pravděpodobné, že se určité pohybové návyky nebo držení za čas mohou odrazit na našem těle.

Příklad: Sedíme, hlavu máme natočenou do strany směrem k monitoru, jedno rameno trvale vytažené nahoru, protože si přidržujeme telefon, do toho sedíme s nohou přes nohu.

 Po čase si vypěstujeme úklon a rotaci hlavy k jedné straně, což může v konečném důsledku vést k výhřezu ploténky v krční páteři a artróze v oblasti kyčle.

 • Psychické rozpoložení/emoce

Psychické nastavení velmi výrazně ovlivňuje to, jaké máme držení těla a v jakém napětí jsou naše svaly. Nelze tedy tvrdit, že asymetrii způsobí stres, ale může již vniklou asymetrii nebo dysbalanci prohloubit a udržovat.

Příklad: Po operaci slepého střeva máme jizvu, která nám neumožní pořádně prodechnout do břicha a stabilizovat dobře pánev/kyčelní kloub, zapojit kvalitně dolní končetinu v opoře při došlapu. Vlivem stresu se nám stáhne žaludek, dýcháme jen nahoru do hrudníku, a spodní břicho na straně jizvy úplně vypneme. To se pak projeví při běhu např. blokádami SI kloubů nebo bolestí kyčle.

Proč asymetrie vadí?

Vlivem asymetrie může docházet k tomu, že určitá místa našeho těla budeme neadekvátně zatěžovat. V místě přetížení budeme obvykle působit větším tlakem nebo třením na kloubní plochy, vazy, šlachy, svaly. Zde pak může z dlouhodobého hlediska docházet k mikrotraumatizaci a takzvanému zranění z přetížení. Většina běžeckých zranění je přesně tohoto druhu. Asymetrie jednoznačně zvyšuje pravděpodobnost vzniku běžeckého zranění.

Prevence asymetrie a dysbalance

Faktory, které mohou asymetrii způsobovat, a jak je můžeme eliminovat?

 • U miminek, která jsou riziková (viz výše) je vhodné cvičit Vojtovu metodu.
 • Po úrazech nezanedbat rehabilitaci a neočekávat, že se vše samo vrátí zpět do původního stavu.
 • Při interních onemocněních dbát na držení těla, o kritické partie je třeba pečovat (snažit se minimalizovat antalgické držení, uvolňovat měkké tkáně v oblasti nemocného orgánu aj.)
 • Po operacích je potřeba pečovat o jizvu.
 • Při jednostranných sportech je vhodné kompenzovat pestrým pohybem, cvičením.
 • V práci věnujte pozornost své pracovní pozici, během dne se protáhněte, zacvičte si.

Již nějakou asymetrii máte, anebo si chcete jen preventivně zacvičit? Vyzkoušejte těchto 5 základních cviků pro napřímení a protažení celého těla.

1. pozice: Posaďte se na paty, položte hlavu na zem a opřete se o čelo, vytáhněte se za prsty rukou dopředu, celý trup ukloňte do pravé strany. Prodechněte do levého boku, přisedněte více levou hýždi. Poté opakujte na druhou stranu. Na co je cvik zaměřen: Vnímejte výrazné protažení levého boku a oblasti podpaždí a ramene.

2. pozice: Posaďte se, dolní končetiny natáhněte před sebe, propněte kolena, přitáhněte špičky. Vytáhněte se za rukama nahoru, roztáhněte prsty, lokty natažené!

Na co je cvik zaměřen: Protažení dolních končetin, oblasti hrudní páteře/mezi lopatkami.

3. pozice: Zaujměte jógovou pozici kočky („na čtyřech“). Jednu nohu unožte do strany a pomalu přenášejte váhu dopředu a dozadu. Opakujte na druhou stranu.

Na co je cvik zaměřen: Vnímejte streč od třísla ke koleni natažené dolní končetiny.

4. pozice: Z pozice na čtyřech nakročte pravou nohou, pravé rameno protáhněte pod pravé koleno. Poté proveďte i na levou stranu.

Na co je cvik zaměřen: Vnímejte protažení v oblasti kyčle a třísla.

5. pozice: Zaujměte jógovou pozici psa s hlavou dolu, napřimte se v hrudní páteři.

Na co je cvik zaměřen: Vnímejte napřímení v zádech, protažení zadní strany stehen/lýtek.

Prevence zranění

Pokud nějakou asymetrii máte, nezoufejte, zdaleka nejste sami. Je jen potřeba více cvičit, aby se asymetrie neprohlubovala a negativně neovlivňovala vaše držení těla a pohyb včetně běhu. Asymetrie může často vést ke špatné technice běhu, což mnohdy bývá příčinou vzniku běžeckého zranění. V tomto případě má prevence smysl. Analýza běhu a cviky přímo pro vás mohou zabránit tomu, aby ke zranění došlo.


FYZIOKINESIS REHABILITACE
Mgr. Zuzana Krchová
-Specializuji se na sportovní fyzioterapii, převážně běžců
-Nabízím základní služby rehabilitace (rehabilitace
při bolestech zad a kloubů, po úrazech a operacích,
výhřezech meziobratlových plotének, neurologických
onemocněních, vadném držení těla, skolioze aj.)
-Provádím analýzu pohybu (běh, chůze, cyklistika)
-Věnuji se léčbě pánevního dna a inkontinence moči
u žen
-Řeším psychosomatické obtíže
CO VÁM GARANTUJI?
-Odbornou diagnostiku
-Profesionální, zároveň empatický přístup
-Objednání ihned -Příjemné prostředí
Více informací na www.fyziokinesis.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: