Jak natrénovat na překážkové běhy a s jakými typy překážek se setkáte?

Jak natrénovat na překážkové běhy a s jakými typy překážek se setkáte?

Chystáte se rozšířit si svoje běžecké obzory? Zkuste otestovat svojí všestrannost a odolnost na překážkovém běhu Gladiator Race. V dnešním článku se dozvíte, s jakými typy překážek je potřeba počítat a uzpůsobit jim trénink.

Jen běh nestačí!

V předchozím článku jsme zmínili, jakou roli hrají na překážkových závodech ze série Gladiator Race atraktivní lokality. Nyní se pojďme zaměřit na překážky samotné.

Překážkový běh je specifický tím, že k úspěšnému absolvování nestačí být pouze dobrým běžcem. Důležité je trénovat i celou řadu jiných dovedností, neboť variabilita překážek na našich závodech je v podstatě neomezená. Pojďme si tedy k nim něco říci.

Překážky můžeme rozdělit podle různých kritérií. Základní dělení je na přírodní, tedy takové, kde v závodu při volbě trasy využíváme terénu a okolního prostředí, a na umělé, tedy ty, které na trasu přivezeme a rozmístíme. Dělit bychom je mohli i na silové, dovednostní, povinné či nepovinné. Poměr překážek bývá zpravidla 1 překážka na každých cca 300 m délky trati s tím, že jejich rozložení je nerovnoměrné.

Prohlédněte si i další fotografie k článku…

Plavání, bahno nebo kopce, aneb přírodní překážky

Pojmem přírodní překážky můžete rozumět vše, co na trati není vytvořeno uměle, a je dáno terénním profilem krajiny. Jednou z nejčastějších takových překážek je voda v nejrůznějších podobách – jednou přeplavání rybníka či řeky, podruhé zase jen ledový potok, kterým se běží po kolena, nebo třeba bahnitý močál. Pro úspěšné absolvování závodu byste určitě měli být dobrými plavci, se schopností uplavat minimálně 100m na volné vodě. Rovněž je vhodné se otužovat, dle typu závodu se setkáte od poměrně příjemných letních rybníků přes sychravé podzimní řeky až po ledové zimní vody s teplotou jen několik stupňů nad nulou. Nic z toho by Vás nemělo překvapit.

Přečtěte si také první díl seriálu o tréninku na Gladiator Race: narozen v bahně s diagnózou OCR.

Další formou přírodní překážky, se kterou se můžete na Gladiator Race setkat a jistojistě také setkáte, je bahno. Připravte se na brodění doslova tunami bahna, někdy až po pás. Základem pro úspěšné absolvování takového bahenního koridoru je pasující a pevně utažená obuv, například na motokrosové trati v Holicích je nenávratně pohřbena obuv nejednoho závodníka. Dále je dobře mít na sobě co nejméně oblečení, a takové, které není nasákavé, tedy určitě syntetiku. Na našem e-shopu je výběr více než velký a ještě k tomu budete styloví! Pokud se dostanete do situace, kdy si myslíte, že budete pohřbeni v blátě za živa jako Artex z filmu Nekonečný příběh, nebojte si říci o pomoc jiného Gladiátora, který se bahnem prodírá kolem Vás.

Oblíbě se těší i kopce nebo přelézání stromů

Naprostým standardem mezi přírodními překážkami jsou kopce. Buďte si jisti, že pokud to lokalita umožňuje, budete šplhat nahoru a dolů jako kamzíci a ještě Vám naložíme na záda klády nebo do rukou pneumatiky. Proto do svých tréninků zařaďte i horské výšlapy s velkým převýšením, bude se Vám to hodit.

Setkáte se s řadou dalších přírodních překážek, a nelze je zde všechny vyjmenovat a přesně specifikovat. Namátkou sníh po pás-když paní zima dovolí, suťová pole, přelézání kmenů stromů, husté houští, a vše, co příroda nabízí. Velkou překážkou může být i počasí samo, za hustého deště či sněžení už jen pohyb v terénu na vzdálenosti i 10 a více km není jednoduchým. Sledujte před závodem předpovědi počasí a přizpůsobte tomu oděv a obuv!

TIP: Přečtěte si také článek neběhejte jen jednu trasu, zkuste závody od jedné míle po maraton!

Zvedání, přelézání i ohnivá stěna jsou nedílnou součástí umělých překážek

Umělou překážkou je každá, kterou Vám postavíme do cesty tím, že ji na místo přivezeme, upevníme a ukotvíme či zavěsíme. Jejich variabilita je poměrně velká, a každá z nich vyžaduje trochu jiný typ dovednosti.

Prvním typem překážek, s nimiž se na Gladiator Race setkáte na každém závodě, jsou silové – zvedání, tahání a nošení břemen (sudy, klády, kamenné koule, pneumatiky), proto se Vám určitě vyplatí strávit nějaký ten den přípravou ve fitness centru, případně na stavbě domu. 🙂 Přenesení břemena 30 kg na určitou vzdálenost by pro Vás mělo být určitým standardem.

Dalším typem překážky jsou ty atletické – přelézání různě vysokých stěn, rovných i klopených tak jako naše Big wall a Skatepark, někdy i v kombinaci s lanem-to když se rozhodneme na Vás být milí a trochu Vám pomoci. Na závodech Gladiator Race se můžete těšit i na šplh o tyči či laně. Vrh koulí či oštěpem do vymezeného prostoru. Přelézání přes sítě z lan. Lezení do kontejnerů a z kontejnerů. Seskoky, přeskoky a plazení pod ostnatým drátem nejlépe v pěkně mazlavém podkladu. Setkáte se třeba i s okruhem na kanoi či paddleboardu. Všechny tyto atletické překážky vyžadují základní trénink a ohebnost, obratnost a rovnováhu a neměl by pro Vás být problém je zvládnout.

Za nezvládnutí vás může potkat penále v podobě trestných okruhů navíc!

Další, spíše psychickou překážkou je proskočení ohnivou stěnou, ač se nejedná o tak náročný úkon, jak to vypadá z fotografií. Posledním a nejtěžším typem překážek pak jsou ty dovednostní. Vyžadují obvykle nejen kombinaci síly a zručnosti, ale i určité „know-how“ k jejich zdolání. Mezi ty patří ručkovací konstrukce, kombinující klasické trubky s nejrůznějšími typy úchytů a madel. Rovněž šikmé stěny s horolezeckými chyty, horizontální žebříky či třeba dřevěné „kolejnice“, po kterých ručkujete.

Zde pravidelně dělá největší počet závodníků trestné penalizace ve formě běžeckých okruhů navíc, raků atp. Pokoušíme se náročnost handicapu přizpůsobit náročnosti překážky. Pokuste si své běžecké tréninky „okořenit“ o série těchto handicapů, určitě nebudete litovat! Vzhledem ke speciální povaze těchto překážek doporučujeme navštívit specializovaná tréninková místa, kde naleznete některé z těchto OCR překážek v kopii a můžete trénovat. Pokud potřebujete někoho, kdo Vás povede v životosprávě i v tréninku, doporučujeme navštívit stránky www.transformers42.cz

Pokud už vás nebaví „jen běhat“, otestujte svojí všestrannost na OCR a Gladiator Race!

Jak vidno, jen běhat skutečně nestačí. Pro úspěšné zvládnutí Gladiator Race stejně tak jako většiny OCR závodů potřebujete obsáhnout poměrně komplexní penzum dovedností. Doporučujeme se v místě vašeho bydliště najít více takto „postižených“ jedinců a zkuste trénovat společně! Podpoříte svoje snažení navzájem! I když to možná po přečtení článku vypadá složitě, většina našich závodů je pořádána pro širokou veřejnost, a zvládne je absolvovat téměř každý. Je to jen otázka vůle.

Nejbližší příležitosti pro otestování se:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: