Malí, ale bojovní gladiátoři! – GLADIATOR RACE si užijí i děti

Malí, ale bojovní gladiátoři! – GLADIATOR RACE si užijí i děti

Série překážkových závodů GLADIATOR RACE nabízí na každém závodě krom kategorií dospělých i 5 věkových kategorií pro děti od ročníku narození 2012 až do 2003.

Pro děti narozené ještě před rokem 2012 a pro ty, které si chtějí trať projít na zkoušku, je otevřena kategorie FAMILY, kdy není měřen čas a dítě se může po trati pohybovat v doprovodu svých rodičů.

Překážkové běhy jsou fenoménem posledních let a děti i dospělí se na nich mohou skvěle vydovádět. V posledních dvou závodech GLADIATOR RACE byly dětské závody beznadějně vyprodány a na start v Milovicích i v Holicích se postavilo 600 dětí, které startovaly v pětivteřinovém intervalu.

Prohlédněte si i další fotografie k článku…

Co děti při závodě čeká?

Rozhodně to není procházka růžovou zahradou, k překážkovým závodům patří bláto a ke GLADIATOR RACE dvojnásob. Můžete si být jisti, že se vaše děti do cíle nedostanou ani suché, ani čisté. V kategorii +KIDS l. (2012 ‑ 2009) děti musí zdolat trať dlouhou cca 1km a 7+ překážek. Starší děti KIDS ll. potom absolvují 2 kilometry a 12+překážek. Překážky pro děti jsou samozřejmě uzpůsobeny tak, aby je děti mohly zdolávat i bez pomoci dospělého, ale pro všechny případy jsou u každé překážky dobrovolníci, kteří děti jistí a v případě nouze pomáhají s překonáváním překážky. V případě nesplnění překážky děti dělaly dřepy, ale od závodu v Josefově budou mít podobné handicapy jako dospělí a budou obíhat metry navíc.

KATEGORIE KIDS I.

H1

Chlapci – rok narození 2011 – 2012

D1

Dívky – rok narození 2011 – 2012

H2

Chlapci – rok narození 2009 – 2010

D2

Dívky – rok narození 2009 – 2010

KATEGORIE KIDS II.

H3

Chlapci – rok narození 2007 – 2008

D3

Dívky – rok narození 2007 – 2008

H4

Chlapci – rok narození 2005 – 2006

D4

Dívky – rok narození 2005 – 2006

H5

Chlapci – rok narození 2003 – 2004

D5

Dívky – rok narození 2003 – 2004

Délka handicapu bude uzpůsobena náročnosti překážky. Stejně tak jako v kategorii dospělých je i u dětí množství a škála překážek na každém závodě jiná. S některými „evergreeny“ se však děti při závodech setkávají velmi často, například: Skatepark ‑ děti tuto překážku překonávají pomocí sítě; Corny ‑ děti musí přelézt první příčky této překážky+ FIREMAN ‑ na vyznačeném úseku nosí děti hasicí přístroje; REBEL CHEERS – zvedání hliníkového sudu; MUD SNAKE ‑ tradiční plazení v blátě; AIX ‑ lezecký boulder, děti mají k dispozici mnohem víc chytů, než dospělí.

Jak vaše dítě co nejlépe připravit a neodradit?

1. Pokud je to možné, zajeďte se podívat na některý ze závodů GLADIATOR RACE, „nanečisto“ se projděte podél trati, ukažte dítěti, co všechno ho může čekat, seznamte se s organizací a chodem závodu.

2. Běhejte překážkové závody ‑ příklady táhnou a u dětí to platí dvojnásob

3. Nepodceňujte trénink, občas se běžte s dětmi proběhnout a zapojte do běhu zábavné prvky, které je na závodě mohou potkat ‑ přeskakování, plazení. Pokuste se trasu naplánovat kolem dětských hřišť, kde se mohou vydovádět a zároveň potrénovat.

4. Podporujte děti v jejich snažení

5. Pokud si nejste jisti, zda dítě zvládne celou dráhu absolvovat samo, zvolte pro začátek kategorii FAMILY, děti tím dostanou jistotu v tom, že překážky zvládnou a nemusí se ničeho bát.

6. Navštivte TRÉNINKOVOU SKUPINU GLADIATOR KIDS

Cílem v tréninkové skupině je užít si trénink a vzbudit nebo upevnit v dětech lásku k pohybu a zdravému životnímu stylu. Všeobecnou sportovní přípravou zlepšit fyzickou kondici a podpořit zdravý vývoj dítěte. Naučit je brát ohled na slabší a vzájemně si pomáhat, nejen ve sportu, ale i v životě hrát fair play.

Tréninky probíhají cca 1 – 1,5 hodiny, pravidelně 1 – 2x týdně ve čtvrtek od 17 hodin (+ úterý, na různých místech, dle typu tréninku).

Tréninková skupina se dělí na dvě části

Výhody GLADIATOR KIDS:

  • Sleva na startovném 20 %
  • Stáváte se součástí #GLADIATORRACETEAM
  • Sleva na nákup v GR eshopu
  • Velmi výhodná cena dětského GR trika (dresu Gladiator kids)
  • Další slevy od sponzorů GR
  • Na závodech osobní setkání s elitou OCR
  • a hlavně získání jistoty ve zdolávání překážek při závodech

KATEGORIE FAMILY

Kategorie pro děti narozené před rokem 2012 a pro všechny, kteří si chtějí závod vyzkoušet bez stresu. Děti si mohou trať proběhnout společně se svými rodiči, případně mohou běžet samy. Dobrovolníci na překážkách pomohou s překonáváním. Ideální pro seznámení dětí s překážkovým závodem GLADIATOR RACE.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: