Ploché nohy a běh

Ploché nohy a běh

Zdravá chodidla jsou pro běžce nesmírně důležitá. Mezi jednu z nejčastějších vad nohy patří právě plochonoží. Co jsou to ploché nohy a v čem je s nimi problém? Je možné je řešit? Jak je to s plochonožím u dětí? Je vhodné používat ortopedické vložky?

Klenba nohy

Klenba nohy má za úkol tlumit nárazy při došlapu, musí odolávat velkým silám při dopadu a odrazu.

Klenba nohy ale není jen pasivní kostěnná struktura, ale tvoří ji i vazivo a svaly. Její funkce je velmi úzce spjata s celým držením těla, funkcí kyčelních kloubů aj., a proto bychom takto měli přistupovat i k její léčbě.

To, jak bude fungovat naše chodidlo/klenba, bývá obvykle odrazem souhry celého našeho těla. Př. Pokud nebudeme mít v pořádku kyčelní klouby, s velikou pravděpodobností budeme mít i potíže v oblasti nožní klenby a naopak.

Plochonoží je stav, kdy nám správně nefunguje klenba nohy a klenba/chodidlo se tzv. bortí. Patrné může být například z otisku chodidla (viz obrázek otisky chodidla). Tento stav může být doprovázen nepříjemnostmi jako zvýšená únava, bolest, křeče v oblasti chodidel nebo být podkladem pro mnohá běžecká zranění.

Proč vzniká plochonoží?

Může být dáno nevhodným postavením kostí v oblasti nohy/kotníku, součástí vrozených vývojových vad a různých syndromů. Nejčastěji ale bývá způsobeno kombinací:

Hypermobility / zvýšené laxicity vaziva – to, jak budeme mít pevné vazivo, je nám geneticky dáno. Ženy bývají obvykle hypermobilnější nežli muži. Hypermobilita se projevuje zvýšeným rozsahem pohybu v kloubech.

Nedostatečného zapojení svalů – pokud budou volné vazy a neoptimální nastavení kostí, to, co bude utvářet nožní klenbu, budou svaly. Pokud je nebudeme trénovat, nebudeme noze poskytovat dostatečné podněty k zapojení, svaly budou ochabovat a klenba se bude bortit.

Nedostatku stimulů – souvisí s nedostatečným zapojením svalů. Pokud budeme celý den sedět a noha bude sešněrovaná v botě, nebude mít našeho chodidlo dostatek podnětů k tomu, aby správně fungovalo, své tělo musíme používat, jinak se začne rozpadat.

Vysoký nárt

Na první dojem by se mohlo zdát, že dotyčný má skvělou klenbu nohy (významně vysoké klenutí podélné klenby)(viz obrázek postavení klenby). Běžec má tendenci spíše supinovat (zatěžovat zevní hranu nohy), u plochonoží dochází spíše k pronaci.

Tento tvar nohy je dán postavením kostí. Ač bychom usuzovali opačně, tento typ chodidla není pro běžce zas tak výhodný. Chodidlo a kotník jsou tuhé, nedochází k optimálnímu tlumení sil při došlapu. U ploché nohy se snažíme spíše stabilizovat, posilovat svaly. U vysokého nártu se klouby a svaly snažíme spíše rozpružovat, protahovat a uvolňovat.

Tejping haluxů pro podporu klenby

Jak plochá/zdravá noha ovlivní celkové držení těla?

Plochonoží bývá často spojeno s vadným držením těla: chodidlo je široké rozpláclé, kotníky padají dovnitř, valgozní postavení patních kostí, vnitřní rotace v kyčelních kloubech, prohnutí v bedrech, nahrbení v hrudní páteři, předsunuté držení hlavy.

Správné zapojení chodidla je propojeno s napřímením páteře, pokud zapojíte chodidla, můžete pozorovat, že se narovnáte i v oblasti hrudní/krční páteře. Když se takto srovnáte, může dojít mnohdy i k odblokování např. krční páteře (ucítíte, že vám tam lupne).

Chodidlo je také velmi úzce spjato s funkcí kyčelních kloubů. Pokud se vám chodidla propadají směrem k palcové hraně/pronují, a vy to srovnáte, můžete pozorovat aktivaci svalů okolo kyčlí/hýždí/břicha, někdy to funguje taky naopak.

Podobné je to s vbočeným palcem (haluxem). Když palec srovnáte, roztáhnete prsty od sebe, můžete pozorovat nadzvednutí/vytvoření podélné klenby chodidla. Změny se nebudou odehrávat jen lokálně na chodidle, ale odstartuje to celou svalovou souhru.

Těchto propojení se dá využívat při léčbě. Je možné použít trénink chodidel k tomu, abychom řešili např. bolesti kyčlí/páteře a naopak.

Plochonoží a běžecké zranění

Ten, kdo má plochou nohu, bude mít jistě vyšší šanci vyběhat si nějaké to běžecké zranění. Může jít jen o běžné přetížení svalů v oblasti chodidla (obvykle vnitřní strany), které ale z dlouhodobého hlediska může přecházet v zánětlivé a vážnější stavy. Vlivem bolesti můžete pak jinak došlapovat a můžete si přetížit např. koleno nebo kyčel. Dále bývají časté bolesti v přední části chodidla, dochází zde k blokádám drobných kloubů nohy vlivem nedostatečného zapojení svalů, vlivem přetížení kostí (nejčastěji metatarsů) pak může dojít až k únavové zlomenině. Přetížení a záněty Achillovy šlachy také nebývají výjimkou. Plantární fasciitida bývá spíše typická pro nohu s vysokým nártem.

Nožní klenba u dětí

U dětí do tří let je klenba nožky vyplněna tukovým polštářem a klenba se pak dále výrazně utváří do sedmi let. Pokud u vašeho dítka není diagnostikována nějaká vada/vývojová porucha aj., úplně stačí nechat všemu volný průběh.

Vhodné je dítě nechat chodit pokud možno naboso i bez ponožek, chodidlo tak bude dostávat dostatečný přísun informací z okolního světa, a bude tak docházet ke stimulaci plosky a zapojení svalů nohou/chodidel. Většina dětí stejně nechce nosit boty, intuitivně ví, co je pro ně správné. Pokud je dítě zdravé, jeho chodidlo nepotřebuje pasivní podporu boty. Až své děti začnete obouvat do botiček, vhodné jsou takové, které nejsou příliš pevné a tvrdé, takové, aby dítě bylo schopno vnímat povrch podložky, mohlo zapojovat prsty.

Pomůcky pro stimulaci plosky nohy

Jak řešit plochonoží?

Jak bylo řečeno, plochonoží je komplexní problém, ne jen něco o noze, a tak i k řešení je potřeba přistupovat celostně.

Vhodné je používat tejpování (obrázek), abychom podpořili správné zapojení svalů, a tím aktivaci klenby (tejp pro palec a např. kotník).

Je potřeba chodidlo dostatečně stimulovat, aby bylo schopno reagovat na změnu povrchu, teplot, aby se aktivizovalo svalstvo nohy. Dobrá je chůze naboso v minimalistické obuvi, používání masážních míčků, podložek atd.

Potřeba je také cvičit. Jak bylo nastíněno, ploska nohy je propojena s celkovým držením těla. Je vhodné tedy provádět komplexní cviky zaměřené na napřímení páteře, zapojení břišních svalů, vzepření na kyčlích. V těchto pozicích je potřeba dbát na správné nastavení/zapojení plosky nohy, které můžeme trénovat i izolovaně. Toto je možné cvičit během celého dne ve stoji/v sedě, v průběhu činností (např. když s někým mluvíte, jste na mobilu, vaříte…), správné nastavení nohy se pak může do určité míry zautomatizovat.

Minimalistická obuv

Minimalistická obuv může být skvělým pomocníkem v léčbě plochonoží. Je potřeba používat ji, ale opatrně – není to pro každého. Vhodné je začít v ní nejprve chodit, a to spíše v terénu než po asfaltu, postupně můžete zkusit zapojit i běh, ne hned plné tréninky. Pokud je plochonoží velké, zkuste si nohy zatejpovat, ať má chodidlo alespoň nějakou podporu. Tato obuv, která disponuje minimálním tlumením a pasivní stabilizací, může pomoci aktivovat svaly chodidla, zpevnit kotníky aj.

Ortopedické vložky

Ortopedické vložky bych doporučovala tam, kde selhává aktivní cvičení. Např. tam, kde jsou již deformity na kostech, výrazná hypermobilita, u starých nebo obézních lidí, případně jen jako doplňkové řešení. Důležitý je ale hlavně komplexní aktivní přístup, viz výše.


FYZIOKINESIS REHABILITACE
Mgr. Zuzana Krchová
-Specializuji se na sportovní fyzioterapii, převážně běžců
-Nabízím základní služby rehabilitace (rehabilitace
při bolestech zad a kloubů, po úrazech a operacích,
výhřezech meziobratlových plotének, neurologických
onemocněních, vadném držení těla, skolioze aj.)
-Provádím analýzu pohybu (běh, chůze, cyklistika)
-Věnuji se léčbě pánevního dna a inkontinence moči
u žen
-Řeším psychosomatické obtíže
CO VÁM GARANTUJI?
-Odbornou diagnostiku
-Profesionální, zároveň empatický přístup
-Objednání ihned -Příjemné prostředí
Více informací na www.fyziokinesis.cz

Zkušenosti čtenářů

Robert Gut

Jakým způsobem lze kompenzovat plochou nohu v příčné klenbě a zároveň vysokou podélnou klenbu s vyšším nártem. Doporučené vložky pouze tlumí nárazy, ale nepomáhají při odrazu který je zásadní. Je kromě redukce váhy možné tento handicap kompenzovat. Děkuji za odpověd.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: