Speciální vložky – jsou do bot opravdu potřeba?

Speciální vložky – jsou do bot opravdu potřeba?

Člověk by si řekl, že se vší technologií a inovacemi, které běžecké boty nabízí, už nebude třeba nic navíc. Jenomže, už jste někdy vytáhli původní stélku z bot? Stélky většiny běžeckých bot jsou určeny k tomu, aby vyplnily prostor a zlepšovaly upnutí nohy v botě. Nicméně nejsou dělány, aby kompenzovaly nedostatky nebo stabilizovaly chodidlo.

Jak chodidla fungují?

V první řadě je dobré si uvědomit, že při běhu a chůzi jsou právě chodidla jediným kontaktem s podložkou a váha celého těla se rozkládá na relativně malé ploše. Navíc při běhu působí člověk vzhledem k letové fázi na chodidla, potažmo celý aparát, vícenásobkem své váhy. Není tedy divu, že příroda vyvinula chodidla do složitého systému kostí, kloubů, šlach a svalů. Dokládá to i fakt, že se v chodidlech nachází více než 25 % všech kostí. Konkrétně 26 kostí a 33 kloubů. Navíc chodidlo podporuje tzv. svalovou pumpu – tedy pomáhá vyhnat krev zpět k srdci. Zdravé chodidlo spočívá na 3 opěrných bodech. Na patě a na dvou polštářcích za prsty (hlavičky 1. a 5. metatarsu). Díky tomuto dokáže chodidlo vyrovnávat obrovské množství nerovností podkladu a navíc proprioreceptory v chodidle přenáší mozku velké množství informací. Jenomže ne vždy svaly a šlachy v chodidle fungují optimálně.

Co se s našimi chodidly děje?

Stav chodidel celé populace má poněkud zhoršující se tendenci. Z velké části za to můžou dvě věci. Tou první je nedostatečně aktivní styl života, který souvisí s ochabováním svalů. Navíc zvyšující se výskyt obezity tento efekt ještě zhoršuje. A tou druhou je nošení nevhodné obuvi, která chodidlo deformuje. Tyto deformace se dají rozdělit do dvou skupin. Ta první (statická deformace) má původ právě v ochabování příčné, podélné klenby, svalů bérce atd. Druhá skupina (sekundární deformace) má za příčinu různá zranění nebo nemoci. Mezi nejznámější dysbalance můžeme zařadit tyto 3:

Podélně plochá noha (nadměrná pronace) – zjednodušeně znamená propadání podélné klenby směrem dovnitř. Chodidlo a podélná klenba tak nefunguje jako přirozená pružina, která pohltí nárazy. A navíc tento jev podporuje nepřirozené vytáčení kolen a kyčlí.

Příčně plochá noha – zde jde o pokles příčné klenby. To je oblouk mezi polštářky v přední části nohy. Šlacha nedrží pevně a chodidlo je ochuzeno o další „pružinu“, která může absorbovat nárazy a velkou energii.

Příliš vyklenutá noha (supinace/nedostatečná pronace) – supinace bývá často spojena s lidmi, kteří mají nohy do tvaru O. Celkově jsou lidi s příliš vysokou klenbou poměrně náchylní ke zranění, poněvadž plocha, na kterou se rozkládá síla při dopadu, je ještě menší než u zdravého neutrálního chodidla.

Jak problémy řešit a přecházet jim?

Cvičte s rozumem!

Mnoho problémů s chodidly, na které jsou navázána další zranění, zapříčiňuje nedostatečný pohyb. Není to tak, že by běhání zapříčiňovalo běžecká zranění. To se jen na základě zvýšené zátěže projeví všechny svalové dysbalance a nedostatky. Navíc častá nadváha tyto projevy jen urychlí. V mnohých případech i ochablé šlachy a svaly v chodidle. Je tedy třeba s během začínat pomalu a postupně. Svaly, šlachy i celý oběhový systém se musí na zátěž adaptovat.

Střídejte boty a povrchy  

Mnoho běžců se zraní následkem stereotypu. To znamená, že běhají ve stejných botách, to samé kolečko, stejným tempem. Den co den. Zkuste různé typy obuvi a různé typy stélek. Ty s pevnější konstrukcí, vyšší mírou tlumení s těmi, které nechají vaše chodidlo více pracovat. Vaše chodidla tak dostanou prostor pro postupné posílení a adaptaci.

Tvarování vložek Sidas na míru

Správné vložky

Vložka v botě je pojítkem mezi chodidlem a botou. Správná vložka musí usadit patu v patní misce, aby nedocházelo k pohybu. Dále, pokud je potřeba, vyrovnat nedostatky podélné klenby, čímž zmírňuje negativní vlivy na kotníky, kolena, kyčle a zbytek aparátu. A v neposlední řadě stabilizují nohu, aby v botě nikde necestovala a pracovala co nejpřirozeněji. Obecně platí, že čím lépe vložka kopíruje individuální tvar chodidla, tím lépe plní tyto funkce. Bohužel původní vložky jsou většinou tvořeny jen z pěny pro vyplnění prostoru. U vložek Sidas si můžete vybrat ze 4 typů od úplně univerzálních po 3FEET, kde jsou k dispozici 3 různé výšky klenby. No a nakonec jsou vložky tvarované podle chodidla. Vložky Flashfit jsou vytvarované zhruba z ¼ a z ¾ se přizpůsobují individuálně. Nejsofistikovanější Custom se potom tvarují kompletně.

Sidas

Všechno začalo v roce 1975, kdy si Loïc David, zakladatel společnosti Sidas, uvědomil, že otisky nohou jsou jako otisky prstů. Při svém putování, zatímco byl na Havajské pláži, uviděl svou stopu v písku,
a to mu vnuklo nápad vytvořit vložku přímo tvarovanou podle otisku chodidla. První tvarované vložky do bot na světě vytvářel v troubě.
Poté spojil síly se dvěma kamarády Jacquesem Martinem a Gabrielem
Pellicotim a brzy založili firmu SIDAS. V průběhu let se společnost rychle rozrůstala a díky úspěchům se zaměřila na sporty, jako je běh, lyžování, golf, cyklistika a outdoor. Své působení rozšířila i do odvětví medicíny, kde nabízí své výrobky pod značkou Podiatech. Naším posláním je nabídnout pohodlí a výkonnost pro každou nohu, každý sport a každý den.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: