Tábor: běžecká trasa kolem Lužnice

Tábor: běžecká trasa kolem Lužnice

Turistický region
Jižní Čechy
Kraj
Jihočeský
Délka trasy (km)
20
Povrch
Přírodní terén
Převýšení (m)
508

Okruh vede údolím Lužnice pod městem Tábor, dýchne na vás historie města, ale především si užijete řeku a okolní lesy.

Co všechno na dvacetikilometrové trase můžete vidět, zažít a proběhnout? 

 • Bechyňská brána a věž Kotnov v Táboře (start a cíl) dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje z daleka viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu.
 • Poutní místo Klokoty jsou dnes předměstí města Tábora. Leží na jeho západním okraji asi 2 km od centra vysoko nad údolím řeky Lužnice.
 • Lesní restaurace Harrachovka je atraktivním místem k odpočinku a občerstvení v příjemném prostředí restaurace a malebného údolí řeky Lužnice.
 • Údolí řeky Lužnice je zařazeno do soustavy Natura 2000 – celou dobu vás bude provázet oblast vyhlášena jako Evropsky významná lokalita (EVL). Údolí Lužnice pod Táborem je úzké, místy až kaňonovitého charakteru. Je převážně zalesněné, s poměrně přirozenou skladbou porostů.
 • Matoušovský mlýn – původně dvorcový statek s excentricky, u náhonu situovanou, dodnes dochovanou budovou mlýnice.
 • Zřícenina hradu Příběnice – mimořádně rozsáhlý hrad Příběnice patřil k nejimpozantnějším hradním stavbám středověkých Čech. Jeho dochované zbytky ještě dnes dokládají, jak bohatý a mocný musel být jeho zakladatel – jihočeský rod Rožmberků.
 • Pozůstatky hradu Příběničky – nevelký hrad Příběničky náležel k příslušenství impozantního hradu Příběnic, stojícího na protějším břehu řeky Lužnice nedaleko Tábora.
 • Mohylové pohřebiště – v lese zvaném Kukle, vysoko nad hladinou Lužnice se nalézá velice zajímavé, prastaré a tajemné místo – rozsáhlé mohylové pohřebiště. Dnes patrně největší zachovalé mohylové pohřebiště v Čechách o téměř stovce mohyl v pravidelných západovýchodních řadách.
 • Lom U Lhotky – lom je stěnový, rozfáraný a otevřený etážemi o maximální výšce 17metrů, těžená hornina – syenit (hrubozrnný hlubinný magmatit (vyvřelá hornina) intermediálního složení).
 • Naučná stezka Pintovka (délka 6,5 km) prochází stejnojmenným lesoparkem, její zaměření je přírodovědné a lesnické. Na řadě míst jsou velmi pěkné výhledy do údolí Lužnice.
 • Pramen svaté Eleonory je považován za mírně radioaktivní a má díky tomu příznivé účinky na kosti a klouby.

GPS souřadnice startu: 49.412777777778, 14.677222222222

Zajímavé vybavení

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: