Tempová vytrvalost

Tempová vytrvalost

Co si představit pod pojmem tempová vytrvalost? Na to vám odpoví běžecký slovník.

Tempová vytrvalost

Jedná se o schopnost běžet co nejdelší úsek na úrovni anaerobního prahu. Dělíme ji na:tempovou vytrvalost 1, pro kterou je charakteristické běžet tempem, které odpovídá tempu na nejbližší delší trati.

tempovou vytrvalost 2, což mírnější forma tempové vytrvalosti. Navazuje na přípravu obecné vytrvalosti.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: