Děti a OB: řada možností pro začátečníky a pokročilé

Děti a OB: řada možností pro začátečníky a pokročilé

Děti mají v současně době řadu lákadel, jak trávit svůj volný čas. Dnes jej často tráví pasivně – s moderní technikou v ruce nebo před ní a s minimem aktivního pohybu, ideálně venku. Řada rodičů tak přemýšlí, jak to alespoň na pár hodin změnit. Mnozí si vybírají orientační běh, který rozvíjí nejen fyzický pohyb…

Orientační běh je často prezentovaný jako sport pro celé rodiny. To je důležitý faktor, proč také roste členská základna Českého svazu orientačních sportů. Není to jen sport pro dospělé, kteří právě na závody berou i své děti, funguje to také naopak – děti, které začnou dělat orientační běh, stáhnou i své rodiče, které jen nepřihlíží nebo nedrží jen palce, ale přímo se aktivně účastní.

Od šesti let
Děti začínají dělat orientační běh od šestého roku, tedy od té doby, kdy začnou chodit do školy. Ostatně se často používá asociace, že když se žák začne učit číst jednotlivá písmena, slabiky a slova, tak následně učení čtení mapy je velmi podobné. To je nejdůležitější při orientačním běhu – naučit se číst mapu, zjistit, jak se v ní orientovat nebo jak používat buzolu. Specifická fyzická příprava se rozvíjí až v pozdějším věku. Trénink nebo kroužek probíhá v každém ročním období. Od jara do podzimu se děti učí orientovat v terénu, měla by to být spíše zábava, volí se pomalý klus či procházkové tempo. Vedle toho se učí samostatně rozhodovat, osvojit si zásady fair play i pomoc ostatním. Důležité také je, že si vytváří kladný vztah k přírodě. V zimním období na ně čekají různé hry v tělocvičně, teoretická řešení logických úloh spojené s orientací a mapou nebo seznámení s mapou a mapovými značkami. Řada kroužků probíhá přímo v areálech škol, které bývají zmapovány v podrobném měřítku, a kromě značek běžných pro mapy OB jsou použité i speciální symboly jako jsou lavičky, odpadkové koše nebo lampy. Díky tomu, že areály jsou často uzavřené, nemohou děti nikam utéci, neztratí se a jsou ve svém přirozeném prostředí. Lépe si představí, jaký symbol v mapě odpovídá předmětu v reálném světě, a tím se čtení mapy a orientaci nejlépe učí.

Soutěžní kategorie
Na většině regionálních závodů lze nalézt několik kategorií, které jsou určené pro děti. Ta první se jmenuje HDR, což znamená Hoši Dívky Rodiče. Trať je po fáborkách a lze ji absolvovat s rodiči. Tato kategorie je tak určena i pro ty nejmenší děti, kteří se bojí do lesa sami, často lze potkat třeba i tříleté děti. Zároveň neklade velké nároky pro rodiče, kteří se také neumí orientovat v mapě a jsou tudíž jen jako doprovod. Trochu zkušenější mohou volit i jinou cestu než po fáborkách, ale na základě mapy. Trasa po fáborkách totiž není vždy nejkratší. Pokud se již dítě v lese nebojí, může jít samo po fáborkách. Taková kategorie se označuje D/H10N, D/H10F či D/H10L podle oblasti. Zpravidla ji běhají děti od 6. roku nebo úplní začátečníci, kterým však nebylo více než 10 let. Dalším stupněm je pak trať zcela podle mapy. Kategorie D10 (dívky do 10 let včetně) nebo H10 (hoši do 10 let včetně) je velmi jednoduchá, každá kontrola se nachází na výrazném objektu (křižovatka cest, krmelec, výrazný strom, …) a dostat se na ní by také nemělo být náročné. Většina stavitelů se snaží trať připravit tak, aby se po celou dobu šlo po jasné linii (například po cestách nebo okraji lesa či paseky). Další kategorie jsou již po dvou letech, tedy D12 a H12, D14 a H14 atd. Na závodech vyšší úrovně mohou být rozděleny do několika podkategorií. Znamená to, že pro absolvování závodu v kategorii H14 je nejvyšší přípustný věk dosažený v daném kalendářním roce 14 let. Pro letošní rok tuto trať mohou běhat všichni kluci narození 2005 a mladší.

Orientační běh ve školách
Vedle žákovských tréninkových závodů se orientační běh pravidelně koná i v rámci školních povinností. Někteří učitelé ho zařazují přímo do tělesné výchovy, ale třeba i zeměpisu nebo vlastivědy, protože čtení mapy, orientace v prostoru nebo vysvětlení významu měřítka se dá velmi dobře naučit na mapách pro orientační běh. K tomu se v jarních měsících konají okresní a posléze krajská kola Přeboru škol v orientačním běhu, které pořádá Český svaz orientačního běhu ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Okresní a krajská kola jsou otevřená, do republikového finále, které se letos koná v Terezíně 7. června, postupují jen ty nejlepší školy v daných kategoriích. Ty jsou trochu odlišné od těch klasických, a naopak korespondují s třídami ve školách. Jaké závody jsou letos připravené, můžete nalézt na webu. Kromě této celorepublikové akce se v některých městech konají pravidelné školní ligy – zmíníme například Ligu pardubických škol v orientačním běhu, Ligu škol v Brně nebo Ligu hradeckých škol.  

Tábory

V létě, kdy školní povinnosti odezní, se děti účastní řady táborů nebo tréninkových kempů. Několik čistě orienťáckých lze absolvovat i přímo u nás. A jsou velmi populární, protože bývají již na konci roku zaplněné. Silva o-camp v Budislavi je jeden z nich. Probíhá od roku 1988 a vždy se má zaplněnost kolem 100 dětí. V Českém ráji, cca 4 kilometry jižně od zámku Hrubá Skála v blízkosti Věžického rybníka (“Věžáku”) známého z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, se pravidelně koná Krčkovický tábor. Tábor funguje v nynější formě přibližně 30 let, letos prošel významnou rekonstrukcí a navíc v posledních letech byly vzhledem k velkému zájmu zavedeny tři turnusy. SILVA O’Camp Vidnava, který se může pyšnit více než 200 účastníky, je mezinárodní soustředění v orientačním běhu konané každoročně na Jesenicku. V jednom z nejhezčích českých terénů se scházejí mladé naděje z více než 10 zemí světa jako je například Čína, Izrael nebo Turecko. Přestože má největší zastoupení vždy Česká republika, hlavním jazykem je tady angličtina. Orienťáckých táborů je ale mnohem více a nabídka je napříč republikou, v posledních letech se těší oblibě i příměstské tábory s orientačním během. 

Kde najít další informace

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: