Intervalový trénink

Intervalový trénink

Zajímá vás co je to intervalový trénink, jak dlouhý má být interval a doba na zotavení? Čtěte běžecký slovník.

Intervalový trénink

Jedná se o běh, který je rozdělený na části (intervaly). Mezi jednotlivými úseky jsou přestávky, které slouží k částečnému zotavení organizmu. Rozlišujeme intenzivní intervalový trénink, kdy délka odpočinku činí přibližně 2/3 celkové doby potřebné k zotavení. A extenzivní intervalový trénink, kdy činí délka přestávky přibližně 1/3 celkové doby potřebné k zotavení.

Délka intervalu

V podstatě čím kratší vzdálenost člověk běží, tím je i kratší doba zatížení. Ale současně je celý úsek absolvován vyšší intenzitou pohybu, tedy rychleji. Dle typu běhu či přípravy na různě dlouhé závody se mění i délka jednotlivých intervalů. Obvykle však interval trvá od dvou do pěti minut.

Doba na zotavení

Jednotlivé přestávky mezi intervaly slouží k zotavení těla před dalším úsekem. Běžec může vyklusávat, popř. přejít volně do chůze, uvolnit si svaly a vydýchat se.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: