Laktátová křivka

Laktátová křivka

Co znázorňuje laktátová křivka? Čtěte běžecký slovník?

Laktátová křivka

Jde o grafické znázornění reakce těla na vytrvalostní fyzickou zátěž. Je dána závislostí krevního laktátu (svislá osa, mmol/l) na tepové frekvenci, na rychlosti běhu (vodorovná osa, TF/min). Základními body je aerobní a anaerobní práh.

Laktátová křivka vyjadřuje schopnost svalů zpracovávat tuk jako zdroj energie a současně uchovávat, šetřit sacharidy jako zásobní zdroj energie. Data z laktátové křivky jsou zdrojem pro stanovení zátěžových zón.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: