Orienťáci se starají o lesy – sází stromky i uklízí odpad

Orienťáci se starají o lesy – sází stromky i uklízí odpad

Orientační běžci jsou semknutá komunita, která nemá za cíl v lesích pouze běhat a závodit s mapou a buzolou. Chtějí se o svou „tělocvičnu“, les, také starat a pečovat o něj, aby mohli běhat ve zdravém a příjemném prostředí. I proto bývá orientační běh označován jako „zelený sport“.

Již tradičně se orientační běžci v různých koutech naší vlasti zapojují do pomoci obnovy lesních porostů, zejména po kůrovcové kalamitě (např. v rámci akcí Lesů ČR). Rok 2020 byl v tomto směru komplikovanější, ale ani zima nebo pandemie tyto aktivity nezastavila, a tak se orientační běžci opět zapojili do přeměny našich monokulturních lesů na druhově bohaté, silné porosty, které nejen zvládnou měnící se klima, ale poskytnou i lepší prostředí pro lesní zvěř, živočišné druhy a v neposlední řadě i kvalitnější vyžití a vyšší orientační náročnost pro všechny orientační sporty. A budou přínosem i pro rekreující se veřejnost.

Například na Písecku na konci listopadu se na zalesňování holin podílelo přes 40 orientačních běžců. „Lesy jsou pro orientačního běžce něco jako tělocvična, takže je to prostor, kde se pohybujeme velmi často. Ve spolupráci s místními lesy města Písku, jsme se dohodli, že je podpoříme tím, že jim pomůžeme lesy vysazovat“, uvedl Ivo Šafařík, jeden ze čtyřicítky pomocníků. Pražští orienťáci zase sázeli v lesích u Dolního Bousova, kde na oplátku za povolení tréninků v lesích Kinských dal Borgo pomohli během jednoho víkendu vysadit přes 10 tisíc sazeniček dubů. Běžci z turnovských orientačních klubů a Jenišovic se během dvou víkendů zapojili do sázení a úklidu větví na mýtinách v okolí Českého ráje. Klub z Nového Boru nabídl svou pomoc Lesní správě v České Lípě a uskutečnil dvě lesní brigády mezi obcemi Prácheň a Slunečná. Ve velmi kamenitém terénu se povedlo během jara vysázet 1000 sazenic dubů a na podzim 200 vzrostlých jeřábů.

Čist-O-les

Unikátním projektem orientačních běžců je Čist-O-les, snaha pomoci udržet a zlepšit čistotu lesa a životního prostředí jakožto prostoru, ve kterém se orientační sporty odehrávají. Projekt navázal na spontánní aktivity jednotlivců, tréninkových skupin i celých oddílů orientačních běžců, kteří už řadu let sbírají odpadky v lesích, kde trénují nebo kde hodlají pořádat závody. Čist-O-lesu jde v první řadě o čistší přírodu, nezanedbatelný přínos je ale i ve zvýšení bezpečnosti závodníků a všech lidí pohybujících se volně terénem. Všichni známe příklady toho, jaká zranění dokážou napáchat rozbité láhve a plechové nádoby skryté v listí nebo jehličí.   Sbírat odpad zvládají orienťáci při tréninku v lese i při procházkách, každý kus, který by jinak v lese zůstal, se počítá. Jen za první rok bylo orientačními běžci z lesů do patřičných skládek přemístěno zhruba 30 tun odpadků. Kromě sbírání Čist-O-les podporuje i možnost větší množství odpadků nahlásit jako černou skládku. Je navázána spolupráce s Ministerstvem životního prostředí (v rámci kampaně #dostbyloplastu) i s dalšími organizacemi a aktivitami s podobným cílem, jako například Ukliďme Česko či Plogging.cz a řada orientačních běžců se jich účastní. Hodně se jich zapojilo během jarního lockdownu i do soutěže O-Challenge, kdy jedním z úkolů bylo uběhnout ve svém oblíbeném lese alespoň 3 kilometry a posbírat přitom co nejvíce odpadků.

Samozřejmě také platí i jednoduché pravidlo – nezanechávat po sobě žádný odpad! A to jak při tréninku, tak zejména při závodech. To je další cíl Čist-O-lesa hned od počátku a dnes se problematice udržitelnosti kolem závodů v orientačních sportech věnuje celá řada oddílů i nadšených závodníků, mimo jiné i pořadatelé Mistrovství světa v orientačním běhu 2021.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: