Proč se nebát orienťácké mapy? 

Proč se nebát orienťácké mapy? 

Nedílnou součástí orientačního běhu je mapa, ve které je vyznačena trať a kontrolní body, které musíte oběhnout. Orientovat se podle takové mapy není nic náročného a zvládne to opravdu každý!

Orienťácké mapy patří mezi ty nejpodrobnější, které na světě existují. Jsou na nich zachyceny nejen cesty, budovy, řeky nebo louky, ale také mnohem menší objekty v krajině jako jsou posedy, kameny, jámy nebo bažinky. Každý běžec si tedy v terénu najde takové objekty, podle kterých se může bezpečně dostat na další kontrolu. Začátečníci mohou využít jasné linie, jako jsou třeba cesty nebo hranice porostů, zkušenější běžci využijí více vrstevnice a další navigační body, které na první pohled nemusí být v terénu viditelné. 

Mapa je zmenšeným obrazem reality, a právě zmenšení mapy udává její měřítko. Většina map je v měřítku 1 : 10 000, to znamená že 1 cm na mapě je 10 tisíc centimetrů ve skutečnosti, tedy 100 metrů. To je dobré mít na paměti pro základní odhad vzdálenosti.

Naučte se číst mapu podle barev

Orienťácká mapa se podobně jako ostatní skládá z mapových značek, které odpovídají jejich reálné poloze v terénu. Některé mapové značky jsou jasné na první pohled, jiné si běžec snadno zapamatuje již po pár trénincích. Základem je 8 barev, které se na mapě vyskytují a můžeme se podle nich naučit „číst“ mapu:

  • Hnědá: Zobrazuje veškeré terénní tvary a informace o výškopisu. Vrstevnice na mapě zobrazují kopce, tedy čím jsou čáry blíže u sebe, tím prudší kopec je (výškový rozdíl mezi jednotlivými vrstevnicemi bývá 5 metrů). Mapové značky: vrstevnice, rýhy, kupy, prohlubně, jámy, …
  • Černá: Zobrazuje skály, kameny a také člověkem vytvořené umělé objekty. Mapové značky: srázy, balvany, skály, cesty, domy, ploty, krmelce a posedy, …
  • Zelená: Zobrazuje vegetační objekty. Čím tmavší zelená je na mapě zobrazena, tím hůře lze daným místem proběhnout. Mapové značky: hustníky (= husté lesy), živé ploty, podrost, vývraty, výrazné stromy, …
  • Žlutá: Zobrazuje otevřená prostranství. Mapové značky: louky, pole, světliny, …
  • Bílá: Zobrazuje vždy otevřený les, ve kterém lze běžet vysokou rychlostí.
  • Modrá: Zobrazuje veškeré vodstvo a také severojižní čáry, které slouží pro lepší orientaci mapy na sever. Mapové značky: rybníky, řeky, potoky, bažiny, prameny, studny, …
  • Olivová: Zobrazuje pozemky se zákazem vstupu, běžec by tedy do takových míst neměl vstupovat.
  • Růžová: Zobrazuje veškeré mapové značky týkající se trati. Mapové značky: start, kontrola, číslo kontroly, cíl, spojnice kontrol, nepřístupné oblasti, …

Popisy kontrol

Protože někdy nemusí být z mapy zcela jasné, kde se kontrola nachází (v mapě je třeba velký kámen a závodník neví, z které strany bude kontrola), používají se k mapě doplňkové „popisy kontrol“. V centru závodů si každý může vzít papírový lísteček své trati, kde je napsána délka trati, počet kontrol, kódy kontrol (k ověření, že je běžec u správné kontroly) a tzv. piktogramy pro jednodušší nalezení kontroly.  Popisy kontrol bývají někdy vytištěny přímo na mapě.

Mapové symboly a popisy kontrol (piktogramy) najdete jasně znázorněné na obrázku níže:

Jak se podle mapy jednoduše orientovat?

Nejprve je důležité zorientovat si mapu na sever. Jakmile je horní okraj mapy zorientován na sever, mapa odpovídá reálné situaci (např. přímo přede mnou je kámen a cesta odbočuje doprava). Zorientovat mapu si můžete podle buzoly (doporučeno) nebo podle toho, jak situace vypadá v terénu (např. podle směru cesty). Poté již stačí vybrat si bezpečný postup na další kontrolu a orientovat se podle objektů v mapě.

Chceš se zúčastnit některého ze závodů v orientačním běhu?

Aktuální termíny závodů najdete na webech: zacitorientak.cz nebo oris.orientacnisporty.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: