Udržitelnost a pokračování jsou důležitými tématy mistrovství světa v horských bězích Innsbruck-Stubai

Udržitelnost a pokračování jsou důležitými tématy mistrovství světa v horských bězích Innsbruck-Stubai

Udržitelnost a pokračování jsou dvěma významnými tématy, která by pořadatelé chtěli na letošním mistrovství světa v horských bězích Innsbruck-Stubai zdůraznit – při zachování veškeré citlivosti a transparentnosti, která si zasluhují, na všech úrovních a ve všech oblastech organizace.

Recyklace, regionální charakter a místní komunita jsou těmi nejvýznamnějšími cíli

Ekologie  HospodářstvíSpolečenská odpovědnostPokračování
*Recyklovatelné bannery v celkové ploše 2 170 m2   *Používání stávajících turistických tras (jejich příprava a zabezpečení) a žádné nové budovy natrvalo.   *Závazek k nulovému odpadu: Závodní trasy budou po akci navráceny do původního stavu.*Cyklus na úrovni regionu s využitím tyrolských firem   *Provoz zaměřený na omezení spotřeby energie díky solárním panelům na střeše kanceláře pořadatelů a používání tepelného čerpadla, zdi izolované ovčí vlnou.*Zapojení veřejnosti (sdružení s dotacemi)   *Vstup zdarma   *Snažíme se zajistit optimální bezbariérový přístup    *V rámci mistrovství proběhne komunikační projekt s názvem „Nenechme po sobě žádné odpadky“ pro závodníky i diváky („Zůstane tu po mně jen moje stopa.“).  *Turistické trasy a traily budou opraveny a budou k dispozici pro další využití   *Školení a rozvoj zapojených osob (organizační výbor, zaměstnanci, dobrovolníci) s využitím pro další pracovní kariéru.   *Úspěšná akce s návazností pro další roky.


POSLÁNÍ AKCE: Probudit a posílit lásku k našemu životnímu prostředí a zájem o zdravý životní styl

Recyklace ve jménu ekologické udržitelnosti: Trailové běhání je samo o sobě jednou z nejudržitelnějších sportovních disciplín vzhledem k tomu, že se používají pouze přírodní zdroje, která máme k dispozici. Avšak na větších akcích se může nahromadit velké množství (plastového) odpadu. Z toho důvodu se na mistrovství světa v horských bězích Innsbruck-Stubai používají pouze recyklovatelné bannery (jejich celková plocha činí 2 170 m2), a to jak k propagaci, tak i přímo v místě konání. Po skončení akce se bannery nebudou likvidovat, ale najde se pro ně další využití.

V místě konání mistrovství světa nebudeme budovat žádnou novou infrastrukturu. Místo toho využijeme stávající turistické trasy, které spolu s našimi partnery obnovíme a zajistíme jejich bezpečné využívání i do budoucna. K organizaci akce využijeme stávající stavby, například Congress a Hofburg v Innsbrucku nebo Freizeitzentrum v Neustiftu.

Po proběhnutí posledních závodníků stáhnou naši běžci z trati veškeré značení. Závodníci poběží se svými lahvemi nebo kelímky, jak je při běžeckých závodech ve zvyku.

V zájmu zajištění udržitelnosti a zohlednění ekonomické otázky se pořadatelé zaměřují na spolupráci s regionálními podniky v Tyrolsku (Bellutti pro bannery, Trio pro organizaci doprovodného programu, Tiroler Zeltverleih pro velké stany, GFS pro bezpečnost, Schreckenthal Werbung pro venkovní reklamu, Progress Außenwerbung pro branding autobusů veřejné hromadné dopravy v barvách šampionátu). Obecně řečeno kdekoli a kdykoli to je možné – a vždy v souladu s požadavky právních předpisů – mottem je oslovit v první řadě regionální podniky před celostátními a mezinárodními.

Bez společenské udržitelnosti by se žádná akce nekonala. Aby se mistrovství vrylo do paměti místních obyvatel, je zapotřebí, aby se do něj aktivně zapojila místní komunita, ať již jako dobrovolníci, nebo jako diváci. Koneckonců mistrovství netvoří jen úzký počet nominovaných, ale všichni lidé okolo. Akce se může díky volnému vstupu na místa konání v Innsbrucku a v Neustiftu zúčastnit každý.

S pomocí „Tyrolského týmu dobrovolníků“ a různých sdružení a klubů (např. skauti, bruslařská organizace, organizace plavců a dalších) budeme potřebovat okolo 400 dobrovolníků.

Vytvořili jsme komunikační projekt s názvem „Nenechme po sobě žádné odpadky“ pro závodníky i diváky, jehož cílem je zajistit ochranu přírody a životního prostředí i udržitelné chování v rámci celé akce podle motta: „Zůstane tu po mně jen moje stopa.“

Zajištění, aby po nás zůstaly turistické trasy ve stavu, v němž je budou turisté moci využívat po skončení akce, je stejně významným úkolem našeho týmu jako školení pořadatelů a dobrovolníků a práce s nimi. Odborné znalosti, které získají před konáním šampionátu a během něj, by mohly a měly být důležité a prospěšné pro jejich další profesní rozvoj. A vzhledem k tomu, že úspěšné akce si žádají opakování, budeme se snažit o to, aby měli místní obyvatelé zájem o konání dalších významných sportovních akcí v Tyrolsku.

Naším posláním je probudit a posílit lásku k našemu okolí a zájem o aktivní životní styl. Jak sport, tak i příroda hrají na mistrovství světa hlavní roli. Je možné, že někteří účastníci nejen že v sobě probudí (novou) lásku k horám, ale třeba zde najdou i sami sebe. Pokusíme se vytvořit chvíle, které v nás zanechají dojem nezapomenutelné akce. Chceme, aby si všichni účastníci mistrovství, od závodníků přes dobrovolníky, organizátory až po diváky, užili okolní přírodu a pohyb v ní.

Kromě možnosti fandění podél trati na místech, které jsou dobře dostupné lanovkami, nebo ideálně pěšky, je i doprovodný program Expa zaměřený na podporu diváků k aktivnímu životnímu stylu. A to je naším dalším cílem pro letošní mistrovství světa v horských bězích: Podpora našeho vztahu k přírodě a podnícení ke zdravějšímu životu.

Dále se pořadatelé akce zaměřují na tyto otázky, které mají podpořit udržitelnost:

  • Veškeré značení trati bude recyklováno.
  • Trail ve městě vystavěný pouze z přírodních materiálů (písek, hlína, kameny, kořeny, dřevo) v historickém centru Innsbrucku bude vybudován těsně před akcí a ihned po jejím skončení bude zbourán.
  • Závodníci budou přepravováni autobusovou kyvadlovou dopravou, aby se omezila individuální doprava. Budeme také spolupracovat s veřejnými dopravci.
  • Motivujeme návštěvníky, aby pro cestu do Tyrolska využili rakouské železniční dráhy (za zlevněné jízdné) a aby k dopravě na místa na trati využívali kyvadlovou autobusovou dopravu.
  • Přijmeme opatření k omezení množství odpadu, ke třídění a recyklaci. Chceme využívat recyklovatelné nádobí všude tam, kde to je z hygienického a logistického hlediska možné. Chceme, aby o našich udržitelných cílech věděli všichni poskytovatelé služeb, a zároveň chceme zvýšit informovanost o tomto důležitém tématu.
  • Abychom zamezili používání jednorázových kelímků, dostanou všichni dobrovolníci lahve, které si bude možné doplnit na označených místech zřízených k tomuto účelu.
  • K dispozici budou vegetariánská i veganská jídla.
  • Zaměřujeme se také na uhlíkovou neutralitu všech vytištěných materiálů, používat budeme pouze papír z udržitelných zdrojů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: