VO2 max

VO2 max

Víte jaká je maximální spotřeba kyslíku? Přečtěte si běžecký slovník.

VO2 max

Zkratka pro maximální spotřebu kyslíku. Jedná se o nejvyšší možné množství kyslíku, které je schopno svalstvo použít pro aerobní produkci využitelné energie, Jednotky: ml/min/kg. Její výši ovlivňuje dědičnost, pohlaví, tělesné složení, stáří a také fyzická kondice a trénovanost.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: