Inkontinence po porodu či v přechodu – běhat či neběhat a jak se jí zbavit? Co se děje s pánevním dnem po porodu a jak (ne)cvičit

Inkontinence po porodu či v přechodu – běhat či neběhat a jak se jí zbavit? Co se děje s pánevním dnem po porodu a jak (ne)cvičit

Poporodně se v různé míře objevuje inkontinence moči u poměrně vysokého procenta žen, častěji v návaznosti na porod vaginální (přirozený). Při vaginám porodu, kdy je na oblast pánve kladen velký tlak sestupující hlavičkou do porodních cest, musí dojít k povolení a roztažení všech struktur v pánvi – kloubů, svalů, vazů i nervů.

Samotný proces návratu do původního stavu obvykle trvá několik měsíců. Pokud však nedošlo k poškození těchto struktur, inkontinence moči by měla odeznít v rozmezí 6 týdnů – 3 měsíců po porodu. Vyšší riziko vzniku přetrvávající poporodní inkontinence hrozí u žen:

 • u kterých k častějším únikům docházelo již v těhotenství – vlivem oslabení svalů
  pánevního dna, nikoliv jen tlakem rostoucí dělohy na močový měchýř
 • u kterých se vyskytovaly opakovaně záněty močového měchýře,
 • u vícerodiček, kde již není stav pánevních svalů a vazů v dobré formě,
 • po protrahovaných porodech, kde byly delší dobu svaly a nervy hlavičkou dítěte
  utlačeny,
 • po porodech, kde došlo k většímu porodnímu poranění – nástřihy, natržení, klešťové
  porody,
 • u žen s dětmi s vyšší porodní váhou.

 • Každá žena po porodu by měla dodržet a respektovat dobu – „šestinedělí“, kdy by měla dát
  tělu čas a prostor, aby se samo mohlo hojit a postupně navrátit do běžného fungování.
  Oblast pánevního dna zbytečně nepřetěžovat a nesnažit se příliš cvičit, tedy ani běhat!!!
  Pokud po této době poporodně vzniklá inkontinence nedospěje k postupné samonápravě, je
  právě v tuto chvíli vhodné zahájit fyzioterapii. Úkolem fyzioterapie je zaměřit se na postavení
  pánve a celkového držení těla, ovlivnit napětí svalů nejen pánevního dna – tedy i svalů
  břišních, zádových, bránice, dolních končetin, změřit se na dýchání.
  Tělo se v těhotenství muselo vypořádat s nárůstem tělesné váhy, větším zatížením do pánve,
  pro dolní končetiny, ale i pro páteř, těžiště těla se celkově posunulo více dopředu a hlavně v
  tomto období měly značný vliv na pohybový aparát hormonální změny. Správně vedenou
  fyzioterapií je zapotřebí docílit toho, aby maminky byly schopné i vzhledem k této nově
  vzniklé roli, fungovat bez většího omezení a mohly se navrátit v co nejkratší době k
  plnohodnotné sportovní činnosti. Řešením vzniku inkontinence ihned po porodu často není
  posilování svalů pánevního dna – Kegelovými cviky, cvičením s různými pomůckami, a co už
  vůbec ne – přerušováním proudu moči. Nejprve je zapotřebí ošetřit případně vzniklá porodní
  poranění (pracovat s jizvami, hrází), zkontrolovat stav svalů pánevního dna, protože je
  vhodné pracovat i s vnitřním jizvením, srůsty a případným svalovým stažením. Až následně,
  když je „terén“ připraven, přichází na řadu aktivace (posílení) oslabených svalů – v různých
  polohách a proměnlivým počtem opakování, tak aby bylo cvičení prováděno ve své kvalitě.
  Fyzioterapií jsme schopni řešit stavy, kdy nedošlo k nevratnému poškození vazivové aparátu,
  svalů či nervů. V opačném případě je vhodné stav konzultovat s urogynekologem a zvážit
  případné operativní řešení.

Inkontinence nejen v přechodu

Výše zmíněné změny v těhotenství nebo při porodu mohou následně vést také ke vzniku
inkontinence až v pozdějším věku – důsledek povolení vazivového aparátu pánevních orgánů
a oslabení pánevních svalů. Inkontinence může vzniknout ale také až v době menopauzy,
protože i v této době ženské pohlavní hormony (snižující se hladina estrogenu) ovlivňují
podpůrné tkáně orgánů v pánvi. V době menopauzy se nejčastěji setkáváme s tzv. stresovou
formou inkontinence, která je zároveň i nejběžnějším typem inkontinence. Ke stresové
inkontinenci dochází následkem oslabení svěrače močového měchýře nebo závěsného
aparátu močové trubice. K samovolným únikům moči dochází, pokud se zvýší tlak v břišní
dutině. Vyvolávacím mechanizmem bývají stresové manévry – kašel, smích, nachlazení,
zvedání těžkých břemen, otřesy. 
Ženy, které rády běhají, ale v jejich hobby je v menší nebo větší míře omezují nekontrolované
úniky moči je vhodné z pohledu fyzioterapie zaedukovat do režimových opatření a také do
cvičení svalů pánevního dna.


Důležitá režimová opatření:

 • nezvedat těžká břemena
 • vyhnout se rychlým běhům
 • vyhnout se poskokům – trampolínky, běh po tvrdém terénu a v tvrdých botech
 • naučit se používat tzv. the Knack – před výše zmíněným stresovým manévrem
  vtáhnout svaly pánevního dna dovnitř
 • příjem tekutin 1,5 -3l denně – vyhnout se kofeinu, citrusovým a sladkým nápojům
 • při vyprazdňování nepoužívat sílu a tlak!
  Před zahájením cvičení je výhodné kondici svalů zkontrolovat. Často právě u běžců
  nacházíme do jisté míry i stažení v oblasti pánevních svalů, na které se často neklade důraz. A
  vždy je potřeba s ním pracovat dříve, než začneme pánevní dno posilovat. Vyšetřením
  vyhodnotíme sílu stisku a schopnost výdrže, případně zaznamenáme zapojení dalších
  nežádoucích svalů – břišních nebo hýžďových. Při samotném cvičení se následně s výhodou
  využívá tzv. biofeedbacku, tedy vědomé kontroly aktivace svalů za pomocí různých pomůcek
 • vaginální sondy, Kegelových kuliček, prstu… Obtížnost cvičení je také ovlivněna polohou, ve
  které je prováděno – zpravidla se začíná v polohách nižších a po určité době se přistupuje k
  polohám vyšším ve vertikále, následně zasazení do běžného života. Dále obtížnost
  modifikujeme počtem opakování, dbáme na to, abychom svaly nepřecvičily. 
  Pro inkontinenci, která vznikla až v pozdějším věku neplatí, že jediným možným řešením je
  vždy využívání inkontinenčních vložek nebo operativa. Je ale dobré potíže začít řešit včas a
  komplexně!

Autorky: Mgr. Dagmar Lisá, Mgr. Michaela Zajíčková
 
www.bebalanced.cz


V BEBALANCED SE ZABÝVÁME LÉČBOU PÁNEVNÍHO DNA U ŽEN I MUŽŮ.

Léčíme obtíže jako je: endometrióza, inkontinence, bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk,
poruchy pánevního dna po porodu. Léčíme také tuto problematiku u mužů, stejně tak jako léčbu
po operaci prostaty.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: